Iščem znanje

   POIŠČITE ZNANJE, KOMPETENCE IN USTREZNEGA PARTNERJA ZA RAZVOJNE PROJEKTE.

         Skupaj pridobite sredstva za projekte/partnerstva iz evropskih skladov za vzhodno kohezijsko regijo.

         Predstavite projekte/partnerstva v modulu »Partnerstva/Projekti«.

         Ponudite okolju razvojne projekte in aplikativno znanje.

07.12.2016 Knjigoveške storitve UM, Univerzitetna knjižnica Maribor Knjigoveške storitve Ogled
07.12.2016 Oddajanje Glazerjeve dvorane UM, Univerzitetna knjižnica Maribor Najem dvorane Ogled
07.12.2016 Storitve Enote za domoznanstvo UM, Univerzitetna knjižnica Maribor Knjižnične storitve Ogled
07.12.2016 Izobraževanje uporabnikov UM, Univerzitetna knjižnica Maribor Knjižnične storitve Ogled
07.12.2016 Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov UM, Univerzitetna knjižnica Maribor Knjižnične storitve Ogled
07.12.2016 Bibliografska obdelava gradiva UM, Univerzitetna knjižnica Maribor Knjižnične storitve Ogled
06.12.2016 Funkcionalna živila Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru Trajnostna pridelava hrane Ogled
06.12.2016 Napredna elektrokemijska, kemometrična in površinska analiza Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru Pametne zgradbe in dom Ogled
06.12.2016 Karakterizacija in svetovanje za polimerne in kompozitne materiale Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru Pametne zgradbe in dom Ogled
06.12.2016 Obdelava odpadnih voda z membranskimi procesi Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru Pametna mesta in skupnosti Ogled
05.12.2016 Karakterizacija trdnih površin z elektrokinetičnim analizatorjem Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru Razvoj materialov Ogled
05.12.2016 Trajnostno čiščenje odpadnih vod Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru Trajnostni turizem Ogled
05.12.2016 Sinteza magnetnih nanodelcev za biomedicinske aplikacije Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru Zdravje - medicina Ogled
03.12.2016 Izdelava ocen življenjskega cikla z vrednotenjem vplivov na okolje UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Mreže za prehod v krožno gospodarstvo Ogled
03.12.2016 Izdelava namenskih računalniških programov za potrebe v energetiki UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Pametna mesta in skupnosti Ogled
03.12.2016 Projektiranje in analize v energetiki s pomočjo programskega paketa Ansys UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Pametna mesta in skupnosti Ogled
03.12.2016 Optimiranje in napovedovanje proizvodnje in porabe električne energije UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Pametna mesta in skupnosti Ogled
03.12.2016 Upravljanje z energijo in načrtovanje vodenja v energetiki z "demand response" UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Pametna mesta in skupnosti Ogled
03.12.2016 Meritve v energetiki UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Pametna mesta in skupnosti Ogled
03.12.2016 Tehnologije izkoriščanja obnovljivih virov energije UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Mreže za prehod v krožno gospodarstvo Ogled
03.12.2016 Načrtovanje energetskih politik in izdelava izvedenskih mnenj UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Pametna mesta in skupnosti Ogled
03.12.2016 Trajni magneti UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Tovarne prihodnosti Ogled
03.12.2016 Načrtovanje magnetnih aktuatorjev, električnih generatorjev in motorjev UM FE, Laboratorij za energetske pretvorbe Pametna mesta in skupnosti Ogled
02.12.2016 Izdelava Celostne prometne strategije Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
02.12.2016 Laboratorij za kvantitativno modeliranje v logistiki Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko Logistika, mobilnost in transport Ogled
02.12.2016 Center za humano molekularno genetiko in farmakogenomiko & Katedra za biokemijo in nutricistiko Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Zdravje - medicina Ogled
02.12.2016 Inštitut za fiziologijo MF UM Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Zdravje - medicina Ogled
02.12.2016 Mikroskopija na atomsko silo v biomedicinskih aplikacijah Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Zdravje - medicina Ogled
02.12.2016 Inštitut za biomedicinske vede - MFUM Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru Zdravje - medicina Ogled
16.11.2016 EKOVASI FF UM Mednarodni center za ekoremediacije Trajnostni razvoj Ogled

Strani