Iščem znanje

   POIŠČITE ZNANJE, KOMPETENCE IN USTREZNEGA PARTNERJA ZA RAZVOJNE PROJEKTE.

         Skupaj pridobite sredstva za projekte/partnerstva iz evropskih skladov za vzhodno kohezijsko regijo.

         Predstavite projekte/partnerstva v modulu »Partnerstva/Projekti«.

         Ponudite okolju razvojne projekte in aplikativno znanje.

15.11.2016 Odkrivanje nasilja nad otroki Fakulteta za varnostne vede Kriminalistika Ogled
15.11.2016 Izvajanje izobraževanja temeljnih postopkov oživljanja (TPO) UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Zdravje - medicina Ogled
15.11.2016 Prostovoljstvo študentov UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Prostovoljstvo Ogled
15.11.2016 Izobraževanja iz vsebin ergonomije UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE Zdravje - medicina Ogled
14.11.2016 STROKOVNE PODLAGE ZA UČNE IN KOLESARSKE POTI FF UM Mednarodni center za ekoremediacije Trajnostni turizem Ogled
14.11.2016 EKOSISTEMSKA ANALIZA PRSTI FF UM Mednarodni center za ekoremediacije Trajnostna pridelava hrane Ogled
11.11.2016 Priprava strategije razvoja turizma Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem Trajnostni turizem Ogled
11.11.2016 NARAVNI ČISTILNI SISTEMI ZA ODPADNO VODO FF UM Mednarodni center za ekoremediacije Čiščenje odpane vode Ogled
11.11.2016 NAČRT SAMOOSKRBE V PRAKSI FF UM Mednarodni center za ekoremediacije Trajnostna pridelava hrane Ogled
08.11.2016 Informacijska družba - Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Upravljanje znanja Ogled
08.11.2016 Bled eConference (Bled) Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Upravljanje znanja Ogled
08.11.2016 Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti (Portorož) Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Upravljanje znanja Ogled
04.11.2016 Katedra za živinorejo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede FKBV Trajnostna pridelava hrane Ogled
04.11.2016 Pogajanja Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Upravljanje znanja Ogled
04.11.2016 Odnosi z javnostmi in krizno komuniciranje Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Upravljanje znanja Ogled
04.11.2016 Pravila poslovnega oblačenja – garant za uspešno poslovno komuniciranje Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Upravljanje znanja Ogled
04.11.2016 Metodologija raziskovalnega dela in statistična analiza podatkov (5-dnevna delavnica) Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Upravljanje znanja Ogled
04.11.2016 Vodenje projektov in organizacija dela Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Upravljanje znanja Ogled
04.11.2016 Informacijska varnost Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Informacijska varnost Ogled
04.11.2016 Kibernetske grožnje in zloraba informacijskih tehnologij ter sistemov Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Informacijska varnost Ogled
04.11.2016 Ergonomija Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Ergonomija Ogled
03.11.2016 Metode in tehnike v ergonomiji Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede Ergonomija Ogled
25.10.2016 Vzpostavitev sistema varovanja informacij Katedra za informacijskovarnost, Fakulteta za varnostne vede, UM Informacijska varnost Ogled
25.10.2016 Agrarna ekonomika in razvoj podeželja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Trajnostna pridelava hrane Ogled
25.10.2016 Travništvo in pridelovanje krme Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Trajnostna pridelava hrane Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE TITRA PREJE Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE SILE NADALJNJEGA TRGANJA Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE PRETRŽNE SILE IN RAZTEZKA Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE POVRŠINSKE MASE Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE OBSTOJNOSTI NA PILING Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled

Strani