Iščem znanje

   POIŠČITE ZNANJE, KOMPETENCE IN USTREZNEGA PARTNERJA ZA RAZVOJNE PROJEKTE.

         Skupaj pridobite sredstva za projekte/partnerstva iz evropskih skladov za vzhodno kohezijsko regijo.

         Predstavite projekte/partnerstva v modulu »Partnerstva/Projekti«.

         Ponudite okolju razvojne projekte in aplikativno znanje.

04.10.2016 DOLOČANJE VODO-ODBOJNOSTI Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE OLJE-ODBOJNOSTI Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE KOTA RAZGUBANJA Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE FORMALDEHIDA Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled
04.10.2016 DOLOČANJE BARVNIH OBSTOJNOSTI Fakulteta za Strojništvo Maribor Razvoj materialov Ogled

Strani