Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu

08.09.2016

Vlada RS je 20. septembra 2015 sprejela Strategijo pametne specializacije (SPS), ki usmerja razvojna vlaganja na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc ter inovacijski potencial za krepitev konkurenčnosti in prodor na globalne trge.  

V SPS je določenih devet prednostnih področij, na podlagi katerih je MIZŠ v januarju objavilo razpis RRI v verigah in mrežah vrednosti z namenom spodbujanja izvajanja raziskovalno-razvojnih programov konzorcijev, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih SPS. Skupaj je bilo za ta namen razpisanih 55 mio EUR, izbranih pa devet projektov, ki bodo prejeli skupaj 53, 6 mio EUR.  

 

Univerza v Mariboru sodeluje v kar sedmih od devetih izbranih projektov

Eden izmed teh je projekt z naslovom Inteligentni dom nove generacije zasnovan na pametnih napravah in lesu, ki spada v prednostno področje Pametne zgradbe in dom z lesno verigo. Vodilni partner je Gorenje gospodinjski aparati d.d. Partnerji napovedujejo razvoj tehnološke rešitve, ki bodo sestavljale pametni dom nove generacije, zasnovan na pametnih napravah in lesu. Napovedujejo razvoj globalno prebojnih tehnologij, od razvoja izolativnih gradnikov na osnovi nanodelcev, alternativnih tehnologij magnetokaloričnega hlajenja, tehnologije nizkotemperaturnega pranja s kavitacijo do sistemov za napredno upravljanje energije, sistemov povezljivosti ter uporabo umetne inteligence za upravljanje doma.