DOLGOROČNA POSOJILA ZA NALOŽBE V TURIZMU

03.06.2018

"To je krona našega štiriletnega dela," je ob podpisu dejal minister Počivalšek. Še posebej je izpostavil možnost dolgoročnih posojil za naložbe v turizmu, medtem ko so bile doslej za to na voljo predvsem kratkoročna posojila. "Slovenija do zdaj ni imela vira, ki bi bil prilagojen potrebam turizma. Brez investicij v turizmu pa ni mogoče pričakovati rasti," je prepričan.

Z omenjenimi ukrepi naj bi olajšali in pocenili dostop do dolžniškega financiranja slovenskim podjetjem, samostojnim podjetnikom in zadrugam za namen internacionalizacije, naložbenih projektov za trajnostno rast slovenskega turizma in drugih naložb v gospodarstvu ter naložbenih projektov gozdno-lesne predelovalne verige.

Nova oblika financiranja gospodarstva bo vzpostavljena v obliki dveh posojilnih skladov v skupni vrednosti 307 milijonov evrov. Za projekte na področju lesarstva je na voljo 20 milijonov evrov, ki jih bo mogoče dobiti v obliki posojil v višini 100.000 do pet milijonov evrov za dobo šest do 12 let. "Les je ena glavnih energetskih in naravnih bogastev v Sloveniji," je izpostavil predsednik uprave SID banke Svilan.

Za internacionalizacijo malih in srednjih podjetij je na voljo 50 milijonov evrov v obliki posojil v višini od 100.000 do pet milijonov evrov za tri do deset let. Prednostno naj bi bila namenjena za usmeritve na trge zunaj EU.

Za ostale naložbe v gospodarstvu na podlagi zakona o spodbujanju investicij je na voljo 77 milijonov evrov v obliki posojil do deset milijonov evrov, za področje turizma pa 160 milijonov evrov v obliki posojil do 20 milijonov evrov za obdobje od šest do 30 let.

Te spodbude so po besedah državne sekretarke Eve Štravs Podlogar ključne za dosego ciljev, ki si jih je Slovenija zastavila v najnovejši strategiji razvoja turizma, še posebej glede na to da je v zadnjem času manj razpoložljivih evropskih sredstev v ta namen. "Ta ukrep je nujno potreben zato, da bomo lahko uresničili naš cilj postaviti Slovenijo še bolj na zemljevid kot zeleno, aktivno, zdravo, za petzvezdična doživetja," je dejala.

Sredstva bodo po besedah Počivalška na voljo podjetjem najkasneje v drugi polovici julija.

 

 

Vir: https://krog.sta.si/2520388/gospodarsko-ministrstvo-in-sid-banka-z-ugodn...

Foto: https://www.facebook.com/MGRT.gov/photos/pcb.1817705668293579/1817705568...