PODPORA SOCIALNI EKONOMIJI

25.06.2018

Za podporo socialni ekonomiji v Podravski regiji 1,3 milijona evrov evropskih sredstev

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo 'SocioLab'«. Za projekt v vrednosti 1,6 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 1,3 milijona evrov.

 

Cilj projekta je vzpostaviti celovit ekosistem za krepitev potencialov posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije v Podravski regiji. Projekt bo podpiral povezano ustvarjanje in ohranjanje kvalitetnih trajnih delovnih mest v sektorju socialne ekonomije ter širitev ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov. S tem bo zagotovljena večja socialna vključenost ranljivih skupin, kar bo prispevalo k zmanjševanju revščine, izboljšanju kakovosti življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju te regije.


Projekt, ki temelji na Dogovoru za razvoj Podravske razvojne regije, bo izvajala Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA iz Maribora.

 

Vir: http://www.svrk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7045/

Foto: www.fundacija-prizma.si/