Nudim znanje

   PREDSTAVITE »PONUDBO« SVOJEGA ZNANJA IN KOMPETENC.

         Postanite vidni partnerjem za skupne razvojne projekte.

         Skupaj pridobite sredstva za projekte/partnerstva iz evropskih skladov za vzhodno kohezijsko regijo.

         Predstavite projekte/partnerstva v modulu »Partnerstva/Projekti«.

         Ponudite okolju razvojne projekte in aplikativno znanje.

Za ogled vsebin se morate prijaviti oziroma registrirati v sistem.