Naziv ponudbe:
Agrarna ekonomika in razvoj podeželja
Nosilna institucija:
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Datum ponudbe: 
25.10.2016
Področje: 
Trajnostna pridelava hrane
Opis: 

Za namene partnerstev v projektih in prenosa znanja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja ponuja naslednje področje sodelovanja:

1. Sodelovanje na raziskovalnih projektih na različnih področjih agrarne ekonomike (agrarna ekonomika, trženje, razvoj podeželja in urejanje kmetijskega prostora, management        in informacijski sistemi v kmetijstvu). Več informacij na spletni strani Katedre. 

 

2. Projekti za neposredne uporabnike kot so študije ekonomske upravičenosti, ocene investicij, svetovanje, ocene poslovnih načrtov

 

Pomembnejše reference (celoten seznam projektov): 

a) domači projekti

Študija o možnosti ponovne pridelave sladkorna pese in proizvodnje sladkorja v Sloveniji z oceno tveganja  (naročnik MKGP, 2015-2016)

Študija o izvedljivosti projekta pridelave in predelave sladkorne pese (naročnik Združenje pšridelovalcev sladkorne pese Slovenije, 2012-2013), 

Organizacija proizvodnje izdelkov iz sadja" v okviru uresničevanja "Lokalne razvojne strategije Mislinjske in Dravske doline za obdobje 2007-2013" : letni izvedbeni načrt LAS MDD za leto 2009  (naročnik LAS Mislinjske in Dravske doline)

 Razvoj sistema za podporo odločanju na ekoloških kmetijah (projket CRP Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, financer: MKGP ARRS)

Analiza trgovinskih tokov in primerjalnih prednosti agro-živilskih proizvodov (aplikativni raziskovalni projekt L4-6012-0482-06, financer :ARRS, )

 b) Mednarodni projekti

1. Zdrava rast: pd niše do večjega obsega z integriteto in zaupanjem (acronym: HEALTHGROWTH) - trajanje projekta 2012-2015

2. Mountain Agrofood products, Retailing and Consumers (acronym: Euro-MARC) 2006-2009

3. PathogenCombat - Control and prevention of emerging and future pathogens at cellular and molecular level troughout the food chain

4. Microbial Risk assessment and quality control of wastewater and activated sludge – a basis for foodborne illness prevention« v okviru Waterpool Competence Network Water Resources

5. Building trust for quality assurance in emerging markets for food chains (6. OP) 2006-2009

6. Eco-logica (HU/05/B/F/PP-170018, Leonardo da Vinci projekti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošlji povpraševanje ponudniku