Naziv ponudbe:
Izdelava Celostne prometne strategije
Nosilna institucija:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
Datum ponudbe: 
02.12.2016
Področje: 
Logistika, mobilnost in transport
Opis: 

Laboratorij za trajnostno mobilnost in transport Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru izdeluje Celostne prometne strategije treh slovenskih občin (Občina Žalec, Občina Šmarje pri Jelšah in Občina Zagorje ob Savi), kot partner pa sodeluje tudi pri izdelavi CPS Občine Šoštanj. Celostne prometne strategije predstavljajo nov način načrtovanja prometa na občinski in širši ravni, kjer poudarek ni na izgradnji infrastrukture, temveč na strateškem načrtovanju razvoja prometa v smeri trajnosti in povečanja kakovosti bivanja. Proces izdelave se osredotoča na zastavljanje realnih trajnostnih ciljev ter strategij za njihovo uresničevanje v sklopu prometa, velik poudarek pa je dan na vključevanje javnosti v proces snovanja CPS.

Za več informacij se obrnite na izr. prof. dr. Darja Topolšek, tel 03 428 5307 oz. email darja.topolsek@um.si.

Pošlji povpraševanje ponudniku