Naziv ponudbe:
Laboratorij za aero in hidro energetske tehnologije
Nosilna institucija:
Fakulteta za energetiko UM
Datum ponudbe: 
26.05.2017
Področje: 
Energetika
Opis: 

Laboratorij za aero in hidro energetske tehnologije - LAHET

 

LAHET deluje na področju znanstvenega, razvojnega in aplikativnega dela: resonančnih mehanskih in tokovnih težav, interakcijskih tokovnih težav, akustičnih/tokovnih težav, razvoja vetrnih tehnologij, hidravličnih tehnologij in alternativnih energetskih tehnologij, po načelu odprtega termodinamičnega pristopa.

Možno je eksperimentalno modelirati testne strukture z zračnim, vodnim ali hkrati z zračnim in vodnim tokom. Tako se lahko testirajo tudi energetski in komunalni objekti oziroma simulirajo obremenitve z vetrom in vodnim tokom hkrati.

S hidro delom se izvaja modelsko testiranje dejanskih fizikalnih modelov celotne hidroelektrarne z zajetjem, pretočnimi/izpustnimi kanali, testirajo se lahko obremenitve zapornic, turbinske značilnosti, kot tudi celotne obratovalne značilnosti v vseh možnih režimih – tudi poplavnih.

Možno je izvajati modelske teste tudi na pomanjšanih fizikalnih modelih cevovodnih razvodov, kanalov, razcepov, preusmeritev, tako v odprtih kot tudi zaprtih kanalih.

 

Pošlji povpraševanje ponudniku