Naziv ponudbe:
Laboratorij za ekologijo in varstvo okolja
Nosilna institucija:
Fakulteta za energetiko UM
Datum ponudbe: 
26.05.2017
Področje: 
Energetika
Opis: 

Laboratorij za ekologijo in varstvo okolja - LEVO

 

Z opremo LEVO je mogoče izvajati nadzor življenjskega okolja, ki predstavlja ekosistem, v katerem se gibamo in živimo ter hkrati neposredno vpliva na naše zdravje.

Oprema laboratorija zajema instrumente za merjenje motnosti pitne in odpadne vode, ki omogočajo zaznavanje organoleptičnih sprememb vode in zaznavanje sprememb njene sestave. Naprave za meritve rezidualnega klora v pitni vodi neposredno spremljajo kakovost pitne vode. Spektrofotometer se uporablja za analizo odpadne in pitne vode ter vode v hladilnih in ogrevalnih sistemih. Metoda za hitro zaznavanje bakterij v pitni in odpadni vodi pa temelji na preverjanju encimske aktivnosti v živih bakterijskih celicah. Gre za specifično zaznavanje prisotnosti bakterij in ne vključuje drugih taksonomskih skupin. Z napravami za merjenje kakovosti zraka in IR-kamerami pa izboljšujemo kakovost bivanja in varovanje okolja.

Pošlji povpraševanje ponudniku