Naziv ponudbe:
Laboratorij za električne stroje in pogone
Nosilna institucija:
Fakulteta za energetiko UM
Datum ponudbe: 
26.05.2017
Področje: 
Energetika
Opis: 

Laboratorij za električne stroje in pogone - LESP

 

Delovna skupina LESP združuje raziskovalce s področij načrtovanja, modeliranja, vodenja in preizkušanja različnih električnih strojev ter pogonov. Raziskovalno delo za industrijo je usmerjeno na naslednja področja: energetske pretvorbe v električnih strojih, razvoj novih topologij električnih strojev, diagnostika električnih strojev, analiza magnetnega polja, segrevanje električnih strojev, izračun in napoved obratovalnih značilnosti, modeliranje energijskih pojavov v nelinearnih magnetnih materialih, povečanje energetske učinkovitosti električnih strojev, razvoj računskih in eksperimentalnih metod za določanje parametrov električnih strojev, meritve bremenskih značilnosti in razvoj vodenja. LESP je zanesljiv industrijski partner za tipične aplikacije: gospodinjski aparati, industrijski pogoni, električni pogoni za e-vozila in plovila, električna vleka, generatorji za izkoriščanje vetrne energije ter pogoni za ventilatorje, kompresorje in črpalke.

Pošlji povpraševanje ponudniku