Naziv ponudbe:
SISTEMATIČNO OBVLADOVANJE KONKURENČNOPRAVNIH TVEGANJ PRI POSLOVANJU PODJETIJ
Nosilna institucija:
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Datum ponudbe: 
10.12.2016
Področje: 
Pravo - tržna konkurenca
Opis: 

IZHODIŠČE

Poslovanje podjetij oziroma njihovo nastopanje na trgu je pravno urejeno, med drugim s pravili o varstvu tržne konkurence. Podjetja, ki kršijo ta pravila, npr. pri sklepanju pogodb, določanju cen in pogojev poslovanja, označevanju in oglaševanju produktov, lahko zadenejo različne pravne posledice, npr. globa do višine 10% letnega prometa podjetja v predhodnem poslovnem letu, odvzem določenega premoženja, odškodnina, ničnost določenega pravnega posla. Poleg tega lahko različne pravne posledice, npr. globa, odškodnina in v določenih primerih celo kazen zapora od 6 mesecev do 5 let, zadenejo tudi odgovorno osebo oziroma odgovorne osebe podjetja.

NAMEN STORITVE

Storitev je namenjena sistematičnemu obvladovanju konkurenčnopravnih tveganj pri poslovanju podjetij, npr. pri sklepanju pogodb, določanju cen in pogojev poslovanja, označevanju in oglaševanju produktov. Storitev je primarno namenjena preventivnemu delovanju, možno pa jo je izvesti tudi kot sanacijski ukrep oziroma kot del sanacijskega delovanja.

IZVEDBA STORITVE

Storitev se izvede kot kombinacija izobraževalnih in svetovalnih storitev z upoštevanjem speficik podjetja, kot sledi:

- izobraževanje oseb, ki delajo za podjetje, je razdeljeno vsaj dva dela, namreč, na splošni del izobraževanja za vse osebe, ki delajo za podjetje, ter na posebni del izobraževanja za posamezne funkcije oziroma skupine oseb, ki delajo za podjetje,

- svetovanje oziroma izdelava protokola za sistematično obvladovanje konkurenčnopravnih tveganj pri poslovanju podjetja, vključno z internim pravilnikov in priročnikom,

- svetovanje glede načrtovanih podjetniških aktivnosti.

Storitev se lahko izvede na sedežu oziroma v poslovnih prostorih podjetja. Trajanje izvedbe se določi glede na specifike podjetja in glede na izbrane podvrste storitve (izobraževanje, izdelava protokola, svetovanje).

REFERENCE:

Dr.  Aleš Ferčič je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. S konkurenčnopravni vprašanji se ukvarja več kot petnajst let tako v teoriji kot v praksi, vključno s svetovanjem velikim podjetjem.

KONTAKT:

Izr. prof. dr. Aleš Ferčič

Pravna fakulteta univerze v Mariboru

Inštitut za javno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

ales.fercic@um.si, 02/250 42 67

Pošlji povpraševanje ponudniku