Naziv ponudbe:
SVETOVANJE NA PODROČJU DRŽAVNIH POMOČI
Nosilna institucija:
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
Datum ponudbe: 
10.12.2016
Področje: 
Pravo - subvencije in druge oblike državnih pomoči
Opis: 

IZHODIŠČE

Ravnanja države, občine in javnih podjetij, kot npr. subvencije, prodaje javnega premoženja, nakupi blaga ali storitev, krediti, zavarovanja, poroštva, dokapitalizacije, (so)financiranje gospodarskih javnih služb in infrastrukturnih projektov, vključno z javno-zasebnimi partnerstvi, ter druga ravnanja, ki ustvarjajo gospodarsko korist za vsaj eno javno ali zasebno podjetje in imajo selektiven učinek ter ukrepi, ki lahko izkrivljajo konkurencno in vplivajo na trgovanje med vsaj dvema državama članicama Evropske unije, so podvrženi pravilom Evropske unije. Ta pravila določajo pogoje za dopustno dodelitev državnih pomoči in posledice za primer kršitev teh pravil, npr. izterjava oziroma vračilo nedopustne državne pomoči in plačilo obresti, s katerimi se nevtralizira nedopustna korist, neveljavnost ptavnega posla in odškodnina.

NAMEN STORITVE

Storitev je namenjena preventivnemu delovanju potencialnega dodeljevavca ali/in prejemnika državne pomoči, kakor tudi sanacijskemu delovanju konkurenta prejemnika nedopustne državne pomoči, ki želi preprečiti nezakonito dodelitev državne pomoči oziroma vračilo že dodeljene pomoči, in odškodnino.

IZVEDBA STORITVE

Storitev se izvede v obliki izobraževanja ali/in svetovanja glede konkretnega ukrepa.

REFERENCE:

Dr.  Aleš Ferčič je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. S konkurenčnopravni vprašanji se ukvarja več kot petnajst let tako v teoriji kot v praksi, vključno s svetovanjem velikim podjetjem in javni upravi.

KONTAKT:

Izr. prof. dr. Aleš Ferčič

Pravna fakulteta univerze v Mariboru

Inštitut za javno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

ales.fercic@um.si, 02/250 42 67

Pošlji povpraševanje ponudniku