Naziv ponudbe:
Travništvo in pridelovanje krme
Nosilna institucija:
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Datum ponudbe: 
25.10.2016
Področje: 
Trajnostna pridelava hrane
Opis: 

Za namene partnerstev v projektih in prenosa znanja Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Katedra za travništvo in pridelovanje krme ponuja naslednje področje sodelovanja:

 

Trajnostno gospodarjenje na travinju (naravovarstvo in okoljevarstvo).

Pridelovanje voluminozne krme na travinju in na njivah (agrotehnika in okolje).

Konzerviranje krme (tehnologije)

Začasne in trajne ozelenitve nekmetijskih in kmetijskih površin (naravovarstvo in okoljevarstvo).  

Pošlji povpraševanje ponudniku