Razpisi

Aktualni razpisi

Rok za prijavo
PRP 2014-2020: Prvi javni razpis za podukrep 4.3: Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom 31.08.2018
Število dni za prijavo: 9
Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih (254. JR) 05.09.2018
Število dni za prijavo: 14
Poziv H2020-BBI-JTI-2018 - 'Javno-zasebna partnerstva na področju bio-osnovane industrije', Obzorje 2020 06.09.2018
Število dni za prijavo: 15
4. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 12.09.2018
Število dni za prijavo: 21
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 20.09.2018
Število dni za prijavo: 29
Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2017 (239. JR) 30.09.2018
Število dni za prijavo: 39
Javni razpis P7R 2017 - mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji 01.10.2018
Število dni za prijavo: 40
P1 plus 2018 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 15.10.2018
Število dni za prijavo: 54
P7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji 20.10.2018
Število dni za prijavo: 59
Razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2018 22.10.2018
Število dni za prijavo: 61
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA RAZVOJNA POSOJILA ZAČETNIM PODJETNIŠKIM PROJEKTOM NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO IN OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI – BP2 31.10.2018
Število dni za prijavo: 70
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018) 12.11.2018
Število dni za prijavo: 82
Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 30.11.2018
Število dni za prijavo: 1
Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018. 31.12.2018
Število dni za prijavo: 131
Poziv Informacijske in komunikacijske tehnologije, Obzorje 2020 28.03.2019
Število dni za prijavo: 218
Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« 19.05.2019
Število dni za prijavo: 270
Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa »Usposabljamo lokalno« 28.06.2019
Število dni za prijavo: 310
Subvencija 5.000 EUR za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let 31.07.2019
Število dni za prijavo: 344
Poziv Industrijska trajnost, Obzorje 2020 03.09.2019
Število dni za prijavo: 377
Poziv Temelji jutrišnje industrije, Obzorje 2020 03.09.2019
Število dni za prijavo: 377
Poziv Preobrazba evropske industrije, Obzorje 2020 03.09.2019
Število dni za prijavo: 377
Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« 12.09.2019
Število dni za prijavo: 387
Štipendije za program Fulbright za leto 2018 (225. JR) 30.09.2019
Število dni za prijavo: 405
Poziv Kibernetska varnost, Obzorje 2020 19.11.2019
Število dni za prijavo: 454
Javni razpis - Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 22.11.2019
Število dni za prijavo: 457
Štipendije za program Fulbright za leto 2019 (242. JR) 28.09.2020
Število dni za prijavo: 768
E-poslovanje 2017-2018 Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 02.10.2020
Število dni za prijavo: 772
Drugi razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov (RRI2) 31.10.2020
Število dni za prijavo: 1
SME Instrument, Obzorje 2020 04.11.2020
Število dni za prijavo: 805
Poziv Fast track to innovation (FTI), Obzorje 2020 27.12.2020
Število dni za prijavo: 858

Arhiv razpisov

Rok za prijavo
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane 01.03.2016
Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" /MIZŠ/ 15.04.2016
Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« /MGRT/ 15.04.2016
Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 15.04.2016
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave 20.04.2016
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 22.04.2016
Drugi javni razpis kreditov in garancij za MSP v okviru RGS za Podravje 22.04.2016
Internet naslednje generacije, Obzorje 2020 (Next Generation Internet ) 25.04.2016
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 28.04.2016
Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru RGS za Podravje 30.04.2016
P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 18.06.2016
P2B 2016- Spodbude za zagon inovativnih podjetij 24.06.2016
Prvi izziv 2015 30.06.2016
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. 25.07.2016
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 25.07.2016
P2L - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 08.08.2016
Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) 10.08.2016
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 17.08.2016
Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 18.08.2016
P2R 2016/2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 23.08.2016
Spodbude za MSP v lesarstvu 29.08.2016
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Duplek za leto 2016 01.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih Maribora s širšo okolico in Pokolpja 05.09.2016
Javni razpis za dodelitev pomoči 'de minimis' za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2016 09.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentilj za leto 2016 14.09.2016
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 20.09.2016
Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST 30.09.2016
SK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR 07.10.2016
Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 75.000 evrov (SK75 2016) 07.10.2016
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM IN PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN PREDELAVE LESA V LETU 2016 – B/BL 10.10.2016