Razpisi

Arhiv razpisov

Rok za prijavo
JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstev, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane 01.03.2016
Javni razpis za "RRI v verigah in mrežah vrednosti" /MIZŠ/ 15.04.2016
Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« /MGRT/ 15.04.2016
Podpora za naložbe v v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa 15.04.2016
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave 20.04.2016
Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2016 22.04.2016
Drugi javni razpis kreditov in garancij za MSP v okviru RGS za Podravje 22.04.2016
Internet naslednje generacije, Obzorje 2020 (Next Generation Internet ) 25.04.2016
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 28.04.2016
Drugi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb v okviru RGS za Podravje 30.04.2016
P2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 18.06.2016
P2B 2016- Spodbude za zagon inovativnih podjetij 24.06.2016
Prvi izziv 2015 30.06.2016
Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. 25.07.2016
Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 25.07.2016
P2L - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa 08.08.2016
Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018) 10.08.2016
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016 17.08.2016
Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 18.08.2016
P2R 2016/2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo 23.08.2016
Spodbude za MSP v lesarstvu 29.08.2016
Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Duplek za leto 2016 01.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih Maribora s širšo okolico in Pokolpja 05.09.2016
Javni razpis za dodelitev pomoči 'de minimis' za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Maribor v letu 2016 09.09.2016
Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentilj za leto 2016 14.09.2016
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2016/2017 20.09.2016
Razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva, inovativnosti in turizma v Občini Ruše za leto 2016 – SAMOZAPOSLITVE IN ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST 30.09.2016
SK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR 07.10.2016
Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 75.000 evrov (SK75 2016) 07.10.2016
JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM IN PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN PREDELAVE LESA V LETU 2016 – B/BL 10.10.2016