Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

Datum objave: 
04.05.2018
Rok za prijavo: 
28.06.2018

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_p...

 

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 28. 5. 2018 do porabe sredstev.

Rok za prejem ponudb: do porabe sredstev