Razpisi

Arhiv razpisov

Rok za prijavo
Javni razpis - po kreativni poti do znanja 2016/2017 10.10.2016
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2016 10.10.2016
Razpis sredstev za investicijska posojila s subvencionirano obrestno mero za razvoj obrti in drobnega gospodarstva v občini Slovenska Bistrica za leto 2016 14.10.2016
Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov 19.10.2016
ITEA 3 Call for projects / EUREKA 28.10.2016
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kidričevo za leto 2016 02.11.2016
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA V MESTNI OBČINI CELJE ZA LETO 2016 ZA MIKRO, MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA (MSP) 02.11.2016
Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj za leto 2016 03.11.2016
Nagrada EU za ženske inovatorke 2017 (EU prize for women innovators 2017)/H2020 03.11.2016
JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 - RRA POSAVJE 07.11.2016
ICT-04-2017 - Smart Anything Everywhere InitiativeZ/H2020 08.11.2016
Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška/Interreg V-A-SI-HR 14.11.2016
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države 21.11.2016
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OPERACIJA: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih 28.11.2016
Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017« 28.11.2016
Entrepreneurial capacity building for young migrants/GROWTH 30.11.2016
Javni razpis za dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v občini Brežice v letu 2016 30.11.2016
Javni razpis za izbor operacij »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc« 06.12.2016
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin 12.12.2016
Javni razpis - Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2017/18 (JR. 223) 12.12.2016
Javni razpis za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2017 12.12.2016
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2016 – PF 2016 15.12.2016
COS-MigrantsENT-2016-4-02: Migrants Entrepreneurship Support Schemes/EASME 20.12.2016
1. javni razpis: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016 28.12.2016
KA3 – VET-Business Partnerships on Work-based learning and Apprenticeships/Erasmus + 17.01.2017
Tretji razpis transnacionalnega programa Interreg CENTRAL EUROPE 25.01.2017
Javni razpis 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 01.02.2017
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016 01.02.2017
Capacity Building in the Field of Higher Education 2017/Erasmus + 09.02.2017
RAZPIS ZA STRATEŠKA RAZVOJNO INOVACIJSKA PARTNERSTVA 13.02.2017